Slovenský Pochod Za Mier
My Ľudia Pokračujeme!

Ľudia prehovorili, chceme Mier
a rozhodovať o svojich životoch.
Moc pochádza od nás . My dávame mandát.
My určujeme pravidlá ako chceme žiť!

Bez pódia , bez organizátorov ,
bez politikov , IBA MY ĽUDIA!

O 17:00 HOD. V Každom Meste

STRETNIME SA , ROZPRÁVAJME SA , POĎME V PRED.
SPOLOČNE NASTAVÍME PRAVIDLÁ A NA ZÁVER SI
SPLOČNE ZASPIEVAME HYMNU.